06-2243 016 | info@rorteam.fi

Tuotteet

Årsservice av värmeanläggningar

2017-02/1486998007_nibe-f1145.jpg
2017-02/1486998007_oljepannabg.jpg

Blandare för fastigheter

2017-02/1486998032_oras-optima.png
2017-02/1486998031_mora-classic-dusch.png

Ventilation

Service av ventilationssystem

  • Byte av filter

  • Inställning av fastighetens luftflöden

2017-02/1486998088_2017-01-04-13.01.19.jpg
2017-02/1486998088_vallox.jpg

VVS-installationer

2017-02/1486998117_img-0401.jpg
2017-02/2017-02-07-15.57.49-1-.jpg

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå