06-2243 016 | info@rorteam.fi

Våra tjänster

Årsservice av värmeanläggningar

2017-02/vvs-kristinestad-varme-1.jpg
2017-02/vvs-kristinestad-varme-2.jpg

Blandare för fastigheter

2017-02/vvs-kristinestad-blandare-1.png
2017-02/vvs-kristinestad-blandare-2.png

Ventilation

Service av ventilationssystem

  • Byte av filter

  • Inställning av fastighetens luftflöden

2017-02/vvs-kristinestad-ventilation-1.jpg
2017-02/vvs-kristinestad-ventilation-2.jpg

VVS-installationer

2017-02/vvs-kristinestad-installation-1.jpg
2017-02/vvs-kristinestad-installation-2.jpg

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå