06-2243 016 | info@rorteam.fi

Solvärme

Solvärmen är de bekvämaste förnybara energikällan. Bruksvattnet är lätt att värma med solenergi som ger stora inbesparingar av dess uppvärmning, överloppsenergin kan fördelas till övrig uppvärmning. Solens strålning omvandlas till värme från tidig vår till sen höst.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå