06-2243 016 | info@rorteam.fi

Uppvärmningar

Bergs- o jordvärme system.

Vi kan erbjuda Er helhetslösningar för nyinstallation, byte av uppvärmningssystem och hybrid lösningar

Vedeldning

Ved, pellets och dubbelpannor har vi brett urval av

Oljeeldning

Lättoljepannor och brännare med tillhörande installation hör också till vår repertoar

Solvärme

Solvärmen är de bekvämaste förnybara energikällan. Bruksvattnet är lätt att värma med solenergi som ger stora inbesparingar av dess uppvärmning, överloppsenergin kan fördelas till övrig uppvärmning. Solens strålning omvandlas till värme från tidig vår till sen höst.

2017-02/vvs-kristinestad-solvarme-1.jpg
2017-02/vvs-kristinestad-solvarme-2.jpg

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå